วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบรางวัลให้ ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ชนะการประกวด โครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. จำนวน 2 โครงงาน ระดับ ปวส. จำนวน 1 โครงงาน