วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ในโอกาสศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน ให้ผู้เรียนเอกภาษาเยอรมัน ระดับ ม.6 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต