วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารและคณะครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต