วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชาย/หญิง จำนวน 82 นายเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสา 300000 นายเราทำดีด้วยหัวใจเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชา 13 ตุลาคม 2566ณ ปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครูผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์