วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตรวมประชุมพูดคุยกับผู้บริหารจากโรงเรียนเมืองถลาง กรณีการจัดการศึกษาร่วมกัน และนำคณะเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต