วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาการบัญชี ร่วมเป็นเกียรติรับมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษารางวัล “เยาวชนคนตงห่อ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีการศึกษา 256 จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ตศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต