วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ SMART DEVICE ทางเลือกยุคใหม่ ของคน GEN Z” และ “กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการต่อยอดธุรกิจอย่างผู้นำ ด้วย BIG DATA” โดยมี นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ปีที่ 1 เข้าร่วมการสัมมนา ดำเนินงานโดยนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสานสนเทศ ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-PHUKET HOTEL วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต