วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมฟังนโยบายการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5 ชายและหญิงและ จำนวน 10 นาย และนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัวเพื่อฝึกภาคปกติระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราช