วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับทีมบริหารจากสถานประกอบการชั้นนำ ได้แก่ นายบุญโสม พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท BAGS บริการภาคพื้น จำกัด และนายวิวัฒน์ งานสถิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Vision Transport จำกัด ร่วมพูดคุยกับนักศึกเรียน นักศึกษา ในการเปิดโอกาสรับนักศึกษา “ฝึกงานได้เงิน ฝึกงานได้งาน” และการรับพนักงานบริการภาคพื้นในวุฒิ ปวส. ครั้งแรก ณ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศและธุรกิจ และแผนกวิชาธุรกิจการบิน