วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา