วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานวโรกาสให้นายวิทยา เกตุชู ร่วมเฝ้าและถวายของที่ระลึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยังความปลาบปลื้มปิติแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต