วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต