วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 20-21 กันยายน 2566ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566” โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567” โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและรู้ทันการใช้สื่อดิจิทัล” ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา