วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย และบริการวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดย ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดย นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.กฤษฎา ตันสกุลกรรมการบริหาร และนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร โดยมีดร.พะโยม ชิณวงศ์ นายกสภาสถาบันการอาชีีวศึกษาภาคใต้2 เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีกรรมสภาสถาบัน และผู้บริหารในสังกัดสถาบันเป็นเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยานณ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2