วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและหารายได้ระหว่างเรียน และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและหารายได้ระหว่างเรียน และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต