วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู และคณะผู้บริหารร่วมรับนักศึกษา ครู ฝ่ายบริหารจากประเทศเกาหลีใต้ ไฟล์บิน Jin air ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต มาเรียนร่วมแลกเปลี่ยน ด้านภาษาวัฒนธรรม เทคโนโลยี กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดล Education Hub ขณะนี้มีนักศึกษาคุณครูตัวแทนจาก 10 ประเทศในอาเซียนและประเทศเกาหลีใต้มาเรียนร่วมกับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นศูนย์การศึกษานานาชาติขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลตอบโจทย์ 11 Quic win 5 นโยบายหลัก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ”ว.วิทย์ คิดบวก”