วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566นางสาวณัฐกานต์ คงแคล้ว หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารใต้เชิงโมเลกุล (Southern Thai Food Molecular Gastronomy) สาขาวิชาเชฟอาหารไทย ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาเชฟอาหารไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สามสังข์ วิทยากร อาจารย์พิเศษ CHEF INSTRUCTOR เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโสตฯ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี