วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานอาชีวะสันพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต