วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วย นายวาทการ คงศัพย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดทีมนำนักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานอาชีวศุกษาจังหวัดภูเก็ต ณ พื้นที่ ตำบลกมลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต