วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าบรรยาย เพื่อสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ ที่ประชาชนควรรู้ (กฎหมาย PDPA, กฎหมายเกี่ยวกับ การทำแท้ง, กฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าบรรยาย เพื่อสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ ที่ประชาชนควรรู้ (กฎหมาย PDPA, กฎหมายเกี่ยวกับ การทำแท้ง, กฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต