วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่าย ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด”

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่าย ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด” ในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วิสามัญช่อสะอาด ณ ค่ายลูกเสือกระบี่ จ.กระบี่