วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา ถอดบทเรียนของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภาคใต้ ณโรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา