วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ร่วมโครงการร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจ จัดโดย ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดร้านสวัสดิการ ปันรักษ์คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจสำหรับเสริมสร้างรายได้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว การเปิดร้านกาแฟที่ดูดีมีมาตรฐานภายในหน่วยงาน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริการ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งสามารถยกระดับองค์กรให้เกิดความเป็นมืออาชีพได้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต