วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในเปิดการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต