วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต