วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายจารึก ศรีนาค หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน และนายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงาน Discover Phuket Pride ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 (ห้องใหญ่)