วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมวันซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต