วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนางสาวปิยะมาศ ชำนาญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม กับคณะกรรมการสภาการศึกษา เพื่อเตรียมจัดการประชุม ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต