วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการอบรม โครงการ “สานสัมพันธ์สถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกงาน สำหรับ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2” โดยมี นายธเนศร์ ไตรวุฒิ CEO & Founder บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด กรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต