วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด เผยแพร่โครงการ ความร่วมมือผลิตนักเรียนอาหาร สู่ครัวโลก

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด เผยแพร่โครงการ ความร่วมมือผลิตนักเรียนอาหาร สู่ครัวโลกและประชาสัมพันธ์ รายะละเอียดการฝึกงานให้กับนักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการและการโรงแรม เพื่อเป็นการสร้างผู้เรียนสมรรถนะสูงเชื่อมโยงกับสถานประกอบการชั้นนำ ให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการต่อยอดอาชีพ ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต