วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผ่น และความร่วมมือ และคุณครูแผนกวิชาหารโรงแรม เปิดโครงฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอบพยบหนีไฟภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill Newskill)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผ่น และความร่วมมือ และคุณครูแผนกวิชาหารโรงแรม เปิดโครงฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอบพยบหนีไฟภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาทของไวรัส 2019 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket hotel และลานอาชีวสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต