วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมติดตามงานแผนกวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุม cvm วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต