วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2566 แผนกวิชาแฟชั่น และสิ่งทอ ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต