วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมก่อนออก ฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Minor International)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมก่อนออก ฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษา ดำเนินงานโดย งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Minor International) ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต