วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เทคนิคสร้างบุคลิกภาพ” ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เทคนิคสร้างบุคลิกภาพ” ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ดำเนินการโดย นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว ณ ห้อง 401 – 403 (ห้องเรียนนิด้า) ชั้น 4 อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต