วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 16 ธนาคารออมสินสาขาพูนผลและทีมงานโค้ชออมธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการประหยัดและออม ภายใต้กิจกรรมออมนิด ออมหน่อย ออมบ่อยๆ เงินเยอะ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องพรหมเทพ อาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต