วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 แผนกวิชาการจัดการสำนักงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพในหัวข้อชีวิตดีด้วยวิธีสื่อสารเชิงบวก ณห้องประชุมราไวย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต