วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และสมาคมสตรีนานาชาติ ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต