วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัส​บดี​ที่​ 28​ กรกฎาคม ​2565 นางศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน นายไชยพงศ์ สุวรรณ์ นายวรปรัชญ์ ปะถานะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวาย​พระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน นายไชยพงศ์ สุวรรณ์ นายวรปรัชญ์ ปะถานะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *