วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ณ ห้องประชุม the bam ชั้น 1 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ