วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครูผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกรม CEFR ของนักศึกษาหลักสูตร EP และ MEP ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 634 635 636 อาคารเจ้าฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต