วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาทักษะกำลังคน เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อม การทำงานในอนาคตหลังสถานการณ์ระบาดของไวรัส 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต