วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมโครงการ พัฒนาทักษะด้านภาษาสู่ภูเก็ต smart city การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ English for Business ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต