วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต