วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์อาคาร R Phyket hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต