วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมกับนักศึกษาชมรมวิชาชีพธุรกิจการบิน ชมรมวิชาชีพอิสระภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และครู ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567