วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อไปในอนาคต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต