วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม ประจำปี 2567 ณ ลานพระวิษณุกรรม อาคารทุ่งคา แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต