วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมนิเทศก์กิจกรรม “การสัมมนาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมนิเทศก์กิจกรรม “การสัมมนาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก โดยกิจกรรมสัมมนาฝึกงานฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 และ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินงานโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้อง 122 อาคารปฏิพัทธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต