วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาโครงการกฎหมายสมัยใหม่ สำหรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล